Films & documentaires

Alleen voor natuurliefhebbers

Nederland heeft nog zo’n 11 % bos. Dat is voornamelijk multifunctioneel bos met als doelstelling beleving, natuurwaarden en houtproductie. Gedurende een periode van 100 jaar zijn deze bossen opgebouwd, maar door het terugdraaien van subsidieregelingen sinds 2012 zien bosbeheerders zich genoodzaakt om de bomenkap op te voeren. Gevolg is dat multifunctionele bossen steeds meer als productiebossen worden aangemerkt, als houtakkers.

De natuurwaarden en de belevingswaarde (recreatie) komen daarmee onder druk te staan. Grote bosvlakten van diverse hectaren worden met de grond gelijk gemaakt. De biodiversiteit zal verder in de vrije val raken en de CO2 uitstoot toenemen. Grond wordt onvruchtbaar gemaakt door de inzet van grote oogstmachines.

Mogelijke documentaire van 50-70 min.

Next Post

Previous Post